Hverdagen
med Downs syndrom
Enlige mødre
"Du er på hele tiden - 24-7"
Charlotte og Jeanne er begge enlige mødre til et Downs-barn.
De fortæller om en krævende hverdag, hvor de hele tiden skal
være klar til at hjæælpe, men også om, hvordan de finder et frirum
mellem alle gøremålene og det store ansvar.

Fremtiden for deres Downs-barn og
deres eget videre kærlighedsliv bliver også vendt.